Samenwerking met F1T

In 2014 heeft Glimmen vanuit ZonMw een subsidie gekregen om gedurende 2 jaar vanuit de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten de leefbaarheid in Glimmen te vergroten middels sport en bewegen.  Het (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal.

Op basis van een uitgebreide enquete zijn alle behoeften en ideeën in kaart gebracht voor een sport- en beweegaanbod. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te verbinden door middel van samenwerking. Hierbij is geprobeerd een brug te slaan tussen de school en de sportaccommodaties in Glimmen. De samenwerking bestond uit een stuurgroep waarin waren vertegenwoordigd de voetbalvereniging, de sportvereniging, de tennisvereniging, de school, een vakleerkracht en de kinderopvang.

Zo zijn is samenwerking met F1T (van Machiel Gabor Welbergen) door SV Glimmen de volgende sporten opgezet: Skigymnastiek, Fitness (Circuittraining), Tai Chi en Freerunning. Machiel is breed inzetbaar als docent bewegingsonderwijs. Tevens heeft Machiel al in 1997 tijdens zijn ALO opleiding o.a. voor SV Glimmen de badmintontrainingen opgezet. Na ruim 20 jaar is badminton nog steeds één van de sporten van SV Glimmen. Ook bij andere sporten van SV Glimmen heeft Machiel zich de afgelopen jaren regelmatig ingezet.

Anno 2019 geeft Machiel vanuit zijn bedrijf F1T (http://www.f1t.nl) i.s.m. SV Glimmen nog Tai Chi lessen op maandag en vrijdag, en elke laatste zaterdagochtend van de maand. Daarnaast is er Circuittraining op maandagavond en periodiek fitness- en gericht bewegingsonderwijs op maat voor bewoners uit het dorp en omgeving.
 
Tevens verzorgd Machiel af en toe sport- en spelactiviteiten voor de sportvereniging op aanvraag en is hij inzetbaar en bereikbaar voor advies m.b.t. sport en bewegen en de ontwikkeling van eventuele nieuwe sport- en spelactiviteiten voor SV Glimmen om zo een actieve bijdrage te blijven leveren aan het ‘Sportdorp Glimmen’.

Voor vragen over de huidige sportactiviteiten van F1T in Glimmen kunt u contact opnemen met Machiel Welbergen van maandag tot vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur;  tel. 050 - 56 90 540

of e-mailen naar Gerard ten Napel (bestuurder SV Glimmen) via info@svglimmen.nl.